Vol. 53 No. 2 (2021)

Published: 2021-02-28

Articles

 • Design of H ∞ Robust Controller for Deep Space Dual-mass Towed-Free Satellite

  MA Haojun, HAN Peng, GAO Dong, ZHENG Jianhua
 • Satellite VCM data transmission high-efficiency low-power LDPC encoder

  KANG Jing, AN Junshe, WANG Bingbing, ZHANG Weidong
 • Interface reaction and research progress of blended-salts in lithium batteries

  HAN Jingyi, LIU Songsong, SUN Yu, SHI Bin, MA Yulin
 • Arrhythmia Classification Algorithm Based on Convolutional Neural Network Hybrid Model

  XIONG Hui,LIANG Meiling,LIU Jinzhen
 • Unsupervised domain adaptive representation learning algorithm

  XU Yayun,YAN Hua
 • Two-way pre-judgment without scaling factor CORDIC algorithm

  ZOU Jiaxuan, JIE Can , WANG Dong, YAN Chengrong, CHENG Xuefeng
 • Pedestrian trajectory prediction algorithm of graph convolutional neural network

  WANG Tianbao, LIU Yu, GUO Jichang, JIN Weipei
 • Application of rough set theory in identification of key functional parts

  HAO Li, MO Rong, WEI Binbin, QIN Xiansheng
 • Integrating CYGNSS and SMAP satellite data to monitor hurricane intensity

  SHI Shuzhu, WANG Shiwei, GAO Kefu
 • The bending precision control of the variable curvature L-section aluminum alloy door column of the EMU

  XU Hong,LIU Meng,GUO Zhipeng,ZOU Yujie,LU Rui,GU Zhengwei,CHENG Xiuming
 • High deposition characteristic of (E-MF) HiPIMS at high ionization rate

  LI Chunwei, TIAN Xiubo, JIANG Xuesong, XU Shuyan
 • Prediction of Molten Pool Transport Phenomenon in Electron Beam Spot Welding of 7N01 Aluminum Alloy

  LIU Chengcai, LIU Chen, ZHU Zhi, GUO Xuming, ZHAO Ye, FAN Xiaolin, GUO Fangxian, Lü Huayi
 • Stress analysis and structural optimization of porcelain for disc suspension insulator

  ZHANG Nailong, LIU Yang, GAO Song, CHEN Jie, JING Yuhang
 • Building environment information modeling method based on multi-view images

  YIN Qing, WANG Chunxing, HAN Yunsong
 • Generative design method of forced layout in residential area based on CGAN

  SUN Cheng, CONG Xinyu, HAN Yunsong
 • Energy consumption simulation of residential blocks in small towns from the perspective of morphological typology

  YUAN Qing, ZHAO Yan, LENG Hong
 • Dense visual mileage calculation method combining edge information in dynamic environment

  ZHOU Kai, LUO Yuan, ZHANG Yi, LI Jinhong
 • Wideband DOA estimation method based on differential focusing under colored noise

  CAO Silei,ZENG Weigui,WANG Lei
 • Random forest algorithm based on out-of-packet estimation under differential privacy

  LI Yu-qiang, Chen Hao-jun, LI Qi, Liu Aihua
 • Numerical simulation of electromagnetic diameter reduction of aluminum/steel bimetallic tube

  XUE Kemin, CHEN Peng, YAN Siliang, LI Ping
 • Process window prediction of low viscosity resin system for RTM

  Kodo Bell, Wang Xianjie, He Ying Tsui, Kuang Hong
 • Beidou satellite monitoring algorithm for long-span bridge foundation displacement

  ZHU Ying, ZHAO Xinxin, SUN Daqi, GUO Hui
 • Semantic SLAM algorithm combined with road structural features

  LI Linhui,ZHANG Xitong,LIAN Jing,ZHOU Yafu,ZHENG Weina
 • Portable blood vessel blocking tension meter based on metal strain gauge

  LIU Lin, WANG Weijia, HUO Ju, HUAN Shuai, ZHAO Ying
 • Nonlinear continuous time-varying feedback control of ammunition coordinator

  WANG Xi,HOU Baolin
 • CONTROLLING REMOTELY OPERATED VEHICLE (ROV) USING AI- BASED VOICE COMMANDS

  Dr. Amit Tanwar*, Pankaj Singh, Nitin Kumar, Puja Sharma & Dr. Pankaj Kumar
  210-218