Vol. 52 No. 12 (2020)

Published: 2020-12-31

Articles

 • Under-driven USV neural network adaptive trajectory tracking control

  ZHANG Chengju, WANG Cong, CAO Wei, WANG Jinqiang
 • Energy optimization for large-angle attitude maneuver control of spacecraft

  ZHAO Zhenping, WANG Linlin, ZHOU Di, WANG Jincheng, WANG Yonghai
 • Experiment on Cavitation Evolution Characteristics of High-speed Projectile Parallel Entering Water

  HUANG Hailong, WANG Cong, YU Delei, ZHANG He, LU Jiaxing
 • High temperature dynamic strain aging experiment and simulation of GH4169 alloy

  SONG Runhua, QIN Hailong, BI Zhongnan, ZHANG Ji, ZHONG Zheng, LI Dongfeng
 • Autonomous Detection of Clouds in Remote Sensing Images Using Convolutional Neural Network

  WU Yunhua, ZHANG Zezhong, HUA Bing, CHEN Zhiming
 • EARLY DETECTION OF DEPRESSION USING AI AND MOBILE DEVICE

  Prof. (Dr.) Biplab Kumar Sarkar* & Dr. Nikunj Ramanbhai Patel
  70-75
 • APPLICATION OF AN ENVIRONMENTAL MANAGEMENT SYSTEMS AND SUSTAINABLE DEVELOPMENT USING MATH APPROACH

  Dr. Pankaj Kumar*, Dr. Amit Tanwar, Dr. Prachi, Deepak Kumar & Rahul Saini
  76-81