[1]
Sejal Thakkar*, Dr.Chirag Patel, Ved Suthar, Mitansh Gor, Raj Madhu, Prahar Shah, Yashas H Majmudar, Dharmik Patel & Jainam Patel, “IMAGE SEGMENTATION AND DEEP LEARNING FOR PLANT DISEASE DETECTION”, Editorial, vol. 54, no. 11, pp. 30–39, Nov. 2022.